Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Welkom bij CentrEde!
4500 unieke bezoekers
Wist je dat centrede.nl jaarlijks bijna 4500 unieke bezoekers heeft? Is jouw organisatie, vereniging of evenement hier nog niet zichtbaar?

UitgelichtGids

Sparta heeft een gezond beweegaanbod voor iedereen. Van peuters tot 65plussers is er wat bij de vereniging te vinden! Kijk op de website www.sparta-ede.nl
Malkander helpt mensen en groepen mensen om elkaar te helpen, ook bemiddelen we in vrijwilligerswerk. Prettig samen leven. Veilig, gezond en zoveel mogelijk zelfstandig. Zo willen mensen in de gemeente Ede leven. En daar helpt Malkander graag bij. Voor elkaar en met elkaar. Want dat is ons motto.