Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

Alzheimer Trefpunt EdePassende vakantie voor mensen met dementie

Tips voor reis en verblijf

Gast: mw. Angelika van der Meer, wijkverpleegkundige / casemanager Gelderse Vallei

Mensen met dementie, mantelzorgers (familie, vrienden) en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Deze bijeenkomsten zijn gratis, inclusief koffie/thee.

Meer informatie over het Alzheimer Trefpunt via e-mail:


Deel dit bericht!