Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede

Details
Vrijdag 28 februari 2020 tussen 09:00 en 12:00
Afgelopen
Groot Ginkelseweg
Ede, Nederland
Terugkerende activiteit
Elke 2 weken op vrijdag tot en met 29 mei 2020

Helaas moeten ook wij onze activiteiten in de natuur gezien alle maatregelen rond de Corona pandemie om begrijpelijke redenen staken. Uiteraard hopen wij dat in het najaar de omstandigheden het toelaten om de activiteiten weer op te starten. Via ons onderstaande mailadres kunt u altijd contact met ons opnemen voor nadere informatie. 

Lekker buiten in de natuur werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

De natuurwerkgroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het bos- en heidegebied rond Ede. Vaak wordt bijvoorbeeld Vliegden, Amerikaanse Vogelkers (Prunus) en andere ongewenste begroeiing verwijderd. Er wordt gewerkt in de bossen van de gemeente Ede en/of op de heidevelden van het Rijksvastgoedbedrijf (Defensie). Soms beheert de groep een speciaal aangewezen gebied voor continue onderhoud. Voornamelijk wordt er gewerkt in de seizoenen tussen het broedseizoen. De groep komt op vrijdag(ochtend) bij elkaar. In principe eens in de veertien dagen. Bij voldoende belangstelling wordt vaker op de vrijdag of op andere dagen van de week gewerkt vanuit het Natuurcentrum Veluwe aan de Groot Ginkelseweg 2a Ede.

Deze zelfstandige groep maakt onderdeel uit van het project Levend Landschap Ede en Veldhuizen en wordt ondersteund door Dt. Landschapsbeheer Gelderland. Het project is een onderdeel van het ambassadeurschap Levend Landschap van de Buurt Ede en Veldhuizen. Dit in het kader van het meer betrekken van geërfden en belangstellenen bij de natuur d.m.v. burgerparticipatie. 

Meer informatie:   

Over de organisator
Buurtbestuur Ede en Veldhuizen/Kernhem
heeft nog niets over zichzelf geschreven.