Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtverbinders gezochtBeste wijkbewoner(s),

Hebt u het idee dat er veel meer uit uw buurt te halen is? Vindt u het

belangrijk dat buurtbewoners met elkaar in contact komen en meer met

elkaar delen? Misschien bent u dan onze nieuwe buurtverbinder.


Kijkje nemen?

Kijk alvast eens op www.centrede.nl. om een indruk op te doen van de site.

U kunt gratis een account aanmaken door u in te schrijven op de site.

 

Wat is een buurtverbinder?

Een buurtverbinder haalt op wat in de wijk leeft. Je legt contact met

buurtbewoners, bedrijven en (in)formele organisaties uit de buurt. Om hen

met elkaar te verbinden zijn er buurtplatforms. Je verwijst de buurt naar dit

platform en stimuleert mensen om actief mee te doen in de buurt.

 

Waarom een buurtverbinder?

Op dit moment hebben we al het online buurtplatform CentrEde. Inwoners uit

Ede-Centrum delen daarop nieuws, activiteiten, stellen hun vragen en bieden

hulp en spullen aan. www.CentrEde.nl

Vanwege het succes van dit platform willen we Ede-Oost en Ede-West eraan

toevoegen. Deze wijken krijgen een eigen platform. Daarom zoeken we uit

die buurten meerdere buurtverbinders. Wat zou het mooi zijn als nog meer

buurtbewoners met elkaar in contact komen!

 

Ervaringsverhalen

Jantina:

“Ik kijk nu met andere ogen naar het Centrum van Ede. Ik vind 

het leuk om buurtbewoners met elkaar te verbinden en om

de activiteiten die interessant zijn voor de inwoners van het

centrum onder de aandacht te brengen.”

Marianne:

“Ik wilde graag wat voor de gemeenschap doen. Dit is de

manier om mensen samen te brengen. Mijn succesverhaal? Een

tijdje terug kwam iemand in deze buurt wonen. Ik zag dat ze op de

site een oproep had geplaatst dat ze te weinig buiten kwam

en graag voor iemand de hond zou uitlaten. Ze kreeg hier maar

liefst 5 reacties op, zelfs vanuit de andere kant van het dorp werd

hierop gereageerd. Dit vond ik een erg leuke ervaring!”

 

Informatie

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem eens contact op met één van de buurtverbinders.

Henk Overeem, henk overeemh@me.com