Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

Gierzwaluwen boven EdeDe gierzwaluwen zijn vanuit zuid Afrika weer teruggekeerd boven ons land. 

Het is een feestje om ze ook weer terug te zien boven Ede. Om ze te horen en te zien boven in de blauwe lucht. 

De gierzwaluwen bevinden zich vrijwel altijd in de lucht behalve tijdens het broeden.

De vogel beweegt zich op de grond moeilijk voort maar kan zich door zijn korte pootjes goed vasthouden aan loodrechte muren. De vogel beweegt zich snel, cirkelend, wentelend, zwevend en glijdend door de lucht.

Als ze zich op het nest bevinden als jong, of als volwassen vogel om te broeden of de jongen te verzorgen, vliegen ze niet. 

Gierzwaluwen zijn dus dag en nacht in de lucht op een gemiddelde hoogte van 1.500 m. 

De luidruchtige, snelle vluchten van groepen gierzwaluwen langs de daken in het broedseizoen zijn zeer kenmerkend. Het lijkt of ze elkaar achternazitten. Het geluid is een schel doordringend en aangehouden gierend ‘srie-srie’ of ‘skrieeh’.