Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

In uw wijk gebeurt van alles!In uw wijk gebeurt van alles. De wijkteams zijn er om u te helpen. Het team is elke dag in de wijk aanwezig en heeft contact met bewoners, organisaties en verenigingen in de wijk. Zo weten de wijkwerkers wat er speelt in een wijk en kunnen ze helpen als dat nodig is.

Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de wijk. Of als u een idee heeft om uw wijk op te knappen. Een wijkwerker ondersteunt u dan graag met advies en praktische hulp. Deze maand nemen we een kijkje bij het wijkteam Ede Centraal. Waar zijn zij op dit moment mee bezig? 

Meer weten over het wijkteam? Kijk op www.ede.nl/wijkteams 

GEZELLIGE MIDDAG MET HULP VAN EDE DOET  Twee keer per jaar ontvangt u een cheque van Ede Doet. De bon heeft een waarde van € 7,50 en krijgt u van de gemeente. Verzamel ze samen met uw buurtgenoten en spaar voor een initiatief dat uw buurt nog leuker, mooier en beter maakt. 

Neem bijvoorbeeld het initiatief van de Ladies Circle. Dit is een club ondernemende vrouwen. Ieder jaar kiezen zij een goed doel uit waarvoor ze iets willen doen. Drie jaar geleden waren dat eenzame ouderen. Dat beviel goed: nu organiseren zij elk jaar iets voor hen. Daarbij weten ze de echt eenzame ouderen te vinden. Met de hulp van huisartsen, oproepen in de krant, kerken en verzorgers proberen ze deze mensen te bereiken. 

Bonnen van Ede Doet Met de bonnen van Ede Doet en andere sponseren weet de Ladies Circle er een geweldige middag van te maken. Afgelopen jaar organiseerden zij een feest in restaurant Buitenzorg. De ouderen aten samen, er werd gezongen en zelfs een polonaise gelopen. En deze middag heeft een blijvend effect. Er ontstonden herinneringen en nieuwe vriendschappen. Voor de dames genoeg redenen om volgend jaar weer zo’n middag te organiseren.

Zelf aan de slag? Heeft u ook een idee om mensen in uw buurt een mooie dag te bezorgen? Op www.ededoet.nl ziet u hoe u zelf aan de slag kunt.

JONGERENWERK OP DE MARKT Vorig jaar was het feest! Er werd een prachtig nieuw marktplein geopend. Vanaf dat moment genieten veel mensen van het plein, de speeltoestellen en de spuitertjes. Helaas ervaarden bewoners en winkeliers overlast van jongeren op het marktplein. 

Om de overlast te verminderen zetten Youth for Christ (YfC) en Malkander eind 2018 samen jongerenwerk in op de Markt. Ook de winkeleliers zijn hierbij betrokken.

Aanwezig zijn Richard den Houdijker van YfC vertelt: “Door aanwezig te zijn leren we de jongeren beter kennen. We kennen hun verhaal en staan naast hen om samen een oplossing te zoeken voor problemen. Sommige jongeren die eerst voor overlast zorgden, zetten zich nu zelfs in als vrijwilliger bij Malkander. Betekent dit dat alle overlast weg is? Nee, dat niet. Maar door de relatie met de jongeren kunnen we hen wel aanspreken op hun gedrag.” 

Activiteiten De jongerenwerkers zijn op verschillende dagen van de week op en rond de Markt aanwezig. Zo is er op donderdag een activiteit van Malkander en vrijdags staat YfC er met hun mobiele ontmoetingsplaats . Af en toe zal er ook een pannakooi op het Marktplein staan. Op Facebook en Instagram laat YfC weten wanneer de pannakooi op het Marktplein staat.

Compliment geven Ervaart u toch overlast? Dan kunt u dit melden bij politie of toezicht. Richard: “U mag ons ook aanspreken, maar wij mogen niet handhaven. Het zou natuurlijk ook heel tof zijn om eens een praatje te maken met de jongeren zelf. Of geef ze eens een compliment als ze het goed doen. We hopen dat we op deze manier samen kunnen investeren in het leven van deze mooie jonge mensen.”

VEILIG VERKEER BIJ CNS HET STARTPUNT  De verkeerssituatie ter hoogte van basisschool CNS Het Startpunt is niet altijd even veilig. Wijkagent Gerben Algra kreeg daar klachten over en ging ermee aan de slag.

De problemen vinden plaats op de Hakselseweg. Het is er erg druk, ouders halen en brengen hun kinderen en de Albert Heijn is aan het laden en lossen. De klachten werden onder andere bij wijkagent Gerben Algra gemeld.

Verhaal doen De politie nam de klachten hierover serieus. “We hebben verschillende partijen bij elkaar gebracht om te bekijken hoe we samen de problemen kunnen oplossen. Tijdens het overleg kon iedereen zijn verhaal doen. Ook dachten we samen na over hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren,” vertelt de politie.

Afspraken maken Om de veiligheid te verbeteren, zijn er afspraken met elkaar gemaakt. Zo onderzoekt de gemeente of de stoep achter de Albert Heijn verlaagd kan worden. Vrachtwagens kunnen dan dichter tegen de winkel aan staan. Ook bekijken ze of ze er verkeersborden kunnen plaatsen om aandacht te vragen voor een veilige situatie. Het Startpunt bespreekt de verkeersituatie met de ouders en Albert Heijn zal zo min mogelijk kratten en trolley’s buiten laten staan.

Toekomst De politie houdt alles goed in de gaten. Blijkt in de toekomst dat het nog niet veilig genoeg is? Dan komen alle betrokkenen opnieuw bij elkaar. 

Bent u benieuwd waar wijkagent Gerben Algra nog meer mee bezig is? U kunt hem volgen op Twitter (@wijkagentgerben) of Instagram (@wijkagent_gerben_ede_west).

OEFENEN OP DE HELLINGBAAN Voor de ouderen die sinds kort in de Bunschoterhof wonen was het even wennen. Via een hellingbaan kunnen ze bij de parkeerplaats en hun garagebox komen. Maar dat is niet voor iedereen makkelijk. Ze vroegen Woonstede om hulp.

Het bleek vooral lastig te zijn om met de fiets of de scootmobiel veilig van de helling af te gaan. Daarom organiseerden Malkander, Woonstede, Ergotherapiepraktijk Ergodus en Vilente een middag om de hellingbaan veilig en verstandig te nemen.

De beste manier Ergodus adviseerde bewoners over de beste manier om de helling op en af te gaan. Tijdens het oefenen bleek dat sommige scootmobielen een kleine aanpassing nodig hadden.

Kennis maken De middag was niet alleen handig om de steile helling onder de knie te krijgen. Naast het oefenen maakten ze ook nog eens kennis met elkaar. En ze weten nu ook welke organisaties er actief zijn in de buurt. Een geslaagde middag dus!