Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

Provinciale Staten verkiezingen en Lelystad AirportHoog Over Ede heeft een overzicht gemaakt van de standpunten ten aanzien van Lelystad Airport, zowel van de provinciale partijen als van de 2e kamer fracties. We geven hiermee geen stemadvies.

De druk op de luchtvaart groeit. Daarom heeft een meerderheid in de 2e kamer onlangs besloten de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam voorlopig niet verder te laten groeien, na veel klachten van omwonenden over herrie en gezondheidsklachten.
Zoals het er nu naar uitziet, zet het kabinet alles op alles om Lelystad Airport met de laagvliegroutes wel zo snel mogelijk te openen.  

Waarom dit overzicht? De leden van de Provinciale Staten kiezen óók de leden van de 1e Kamer. Hierdoor kan de samenstelling van de 1e Kamer veranderen. Dit kan invloed hebben op de besluitvorming rond Lelystad Airport. De meeste Provinciale partijen zijn tegen laagvliegroutes terwijl sommige landelijke collega’s Lelystad Airport wél willen openen met laagvliegroutes. Dit kan verwarrend zijn.

Hoog Over Ede werkt er samen met andere groepen aan om de laagvliegroutes te voorkomen. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze laagvliegroutes misschien wel vele jaren blijven (langer dan 2023). Deskundigen hebben hun twijfel uitgesproken en hebben gezegd dat het heel moeilijk is om ons luchtruim te herindelen. Het luchtruim is overvol en sinds 1950 niet meer herzien. Daarnaast hebben veel verschillende instanties (Defensie, Eurocontrol, Luchtverkeersleiding NL) hebben ieder hun eigen stukje waar ze verantwoordelijk voor zijn.