Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

Sport, koffie en praatjeWekelijks, op de dinsdag van 10.00 u tot 12.00 uur, zijn buurtbewoners en belangstellenden welkom voor een gezellige en sportieve ochtend bij bowlingcentrum Groeneveld. 

Het mooie is dat steeds meer mensen met enthousiasme deel nemen aan deze ochtenden.

 Kom ook langs, wees welkom bij deze ochtenden! 

Locatie bij het Groeneveld aan De Halte in Ede centrum.