Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

Over
Onze missie
Wij geloven er in dat cultuur iedereen iets te bieden heeft en je als mens rijker kan maken. Cultura brengt mensen in contact met cultuur, wij wijzen ze de weg en laten ze zien wat de meerwaarde is van cultuur. Leren en informeren, ervaren en beleven staan centraal. Onze missie: iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur, of dat nu in een van onze vestingen is, op een school of een andere willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en de verbinder. Want cultuur is voor iedereen!

Onze visie
Andere tijden brengen nieuwe vragen met zich mee. Cultura gaat deze vragen niet uit de weg en wil inspelen op de veranderende behoeftes en emoties van deze tijd. Wij leveren onze bijdrage door te luisteren, te communiceren en slimmer te opereren. We zorgen voor verbinding in de samenleving, door mensen in contact te brengen met cultuur en met elkaar. Niet alleen in onze vestigingen en standplaatsen, maar ook door er te zijn in de wijken, op scholen en op vele andere plekken. We verbreden daarmee onze diensten, altijd vanuit onze waarden en idealen.

Strategische doelen 2018 – 2021
Hieronder, in kort bestek, een overzicht van onze ambities voor nu en in de periode die voor ons ligt.

Cultura laat zien wat cultuur kan doen.
Cultuur heeft een plaats in het leven van elk kind.
Cultura, bekend en bemind in Ede
Actueel, verrassend, innovatief en professioneel.
Eén organisatie, één groot merk.
Meer effect en en grote bereik.
STRATEGISCH BELEIDSPLAN
“Cultuur is er voor iedereen!"
Cultuur is voor iedereen! Voor Cultura betekent dit een inspirerend uitgangspunt voor de komende vier jaar. Cultura spant zich in om cultuur nog beter bereikbaar te maken voor alle inwoners van gemeente Ede, onder andere door het inzetten van nieuwe middelen en het streven naar meer samenwerking.

Het strategisch beleidsplan is hier te downloaden.
Contact
Molenstraat 45, Ede
6711AW
(0318) 672800

Berichten

Medewerkers (1)