Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

DUURZAAM: kapotte spullen repareren.

Iedere derde zaterdag van de maand , nu de 18de mei, kan ieder naar de Meet-Inn komen naar het repaircaf√©. 

Zie bij de rubriek AGENDA voor alle info