Centrede.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtverbinders CentrEde
8 juni 2019

Nieuw: minibieb in het centrum

Er is weer een minibibliotheek in Ede-Centrum bijgekomen.

Bij AH aan het Bunschoterplein kan men nu ook boeken lenen en boeken plaatsen .